Om Orkangerkonferansen

Orkangerkonferansen er en olje- og gasskonferanse som finner sted på Orkanger hver vår. Konferansen arrangeres av Orkanger Oljeforum, som er en interessesammenslutning med 8 medlemsbedrifter: Axess Orkla Inspection, Bredero Shaw Norway, Mardahl Maskin, Orkdal Kommune, Reinertsen AS, Technip Offshore Norge, Trondheimsfjordens Interkommunale Havn avd. Orkanger, Cavarion.

Orkanger Oljeforum har som mål å øke offshorerettet aktivitet på Orkanger. Konferansen har ca 150 deltakere og foredragsholdere fra toppsjiktet i oljebransjen. Konferansen inviterer også skoleelever, studenter og lærere til å delta kostnadsfritt, og legger vekt på å være en kompetansehevende institusjon i lokalmiljøet. I 2014 blir konferansen arrangert for 15. gang. 


Tilbake


MEDLEMMER

Bredero Shaw

Reinertsen

Technip

Mardahl Maskin AS

Trondheim Havn

Caverion

Orkdal Kommune

AXESS