Program for Orkangerkonferansen 28.mai

OOF_2015_flyer.jpg

Trykk les mer for program, eller åpne denne linken for å få opp program som PDF

PROGRAM

Møteleder: Merethe Storødegård, regiondirektør NHO Trøndelag

08.00 – 09.00
Registrering og kaffe

09.00 – 09.15
Åpning av konferansen
Gunnar Friberg, leder for Orkangerkonferansen 
Gunnar Lysholm, ordfører i Orkdal kommune

09.15 – 09.45
Terje Lien Aasland, stortingsrepresentant
En energinasjon på veg inn i lavutslippssamfunnet

09.45 – 10.15
Bente Nyland, oljedirektør, Oljedirektoratet
Utviklingen i petroleumssektoren - hva har vi funnet og hva forventer vi?

10.15 – 10.45
Pause

10.45 – 11.15
Karl Johnny Hersvik, administrerende direktør, Det norske oljeselskap ASA
Det norske og veien videre

11.15 – 11.45
Terese Kvinge, direktør for Brownfield-prosjekter, Statoil ASA
STEP og bransjesamarbeid for forbedring

12.00 – 13.00
Lunsj på Bårdshaug Herregård

13.00 – 13.30
Per Kristian Øyen, ordfører, Kristiansund Kommune 
Kristiansund i et Midt-Norsk perspektiv

13.30 - 14.00
Thor Otto Lohne, direktør økonomi og kommersiell utvikling, Gassco AS
La kua leve!

14.00 - 14.30
Odd Strømsnes, administrerende direktør, Technip Norge AS 
Technip - markedsoppdateringer i utfordrende tider

14.30 - 15.00
Avsluttning

Tilbake


MEDLEMMER

Bredero Shaw

Reinertsen

Technip

Mardahl Maskin AS

Trondheim Havn

Caverion

Orkdal Kommune

AXESS