Kopi av foredrag fra Orkangerkonferansen 2016

Ingvil Smines Tybring-Gjedde, statssekretær i Olje- og energidepartementet 

R. Rasmus Sunde, Chief Executive Of cer at Forsys Subsea Ltd. 

Kristin Færøvik, administrerende direktør for Lundin Norway AS 

Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF

Ståle Kyllingstad, konsernsjef i IKM Gruppen

Siri Espedal Kindem, produksjonsdirektør for Åsgard i Statoil 

Ragnar Torvik, professor i samfunnsøkonomi ved NTNU 


Tilbake


MEDLEMMER

Bredero Shaw

Reinertsen

Technip

Mardahl Maskin AS

Trondheim Havn

Caverion

Orkdal Kommune

AXESS