Kontaktinformasjon for Orkangerkonferansen

Kontaktperson for Orkangerkonferansen:
Ingunn Aspli 
e-post: kontakt(a)oljeforum.no
mobil: 952 06 630

Leder for Markedsforum/programkomité:
Thomas Reinertsen 
e-post: thomas.reinsertsen(a)reinertsen.no
Mobil: 930 90 494

Leder i Orkanger Oljeforum:
Inge Helgeton
e-post: ihelgeton(a)environ.no
mobil: 905 29 190

Fakturaadresse:
Faktura sendes som PDF på mail til kontakt(a)oljeforum.no.
Vårt org.nr:  981 891 708. Merk faktura med hva det gjelder.MEDLEMMER

Bredero Shaw

Reinertsen

Technip

Mardahl Maskin AS

Trondheim Havn

Caverion

Orkdal Kommune

AXESS