Orkanger Oljeforum


Orkanger Oljeforum er en interessesammenslutning med 8 medlemsbedrifter: 
  • Axess 
  • Shawcor Norway
  • Mardahl Maskin
  • Orkdal Kommune
  • Orkanger Fabrikasjon
  • TechnipFMC
  • Trondheim Havn
  • Cavarion 


Orkanger Oljeforum har som mål å øke offshorerettet aktivitet på Orkanger. Dette gjøres gjennom felles markedsføring og tett sammarbeid og kommunikasjon. En av de viktigste oppgavene Orkanger Oljeforum jobber med er Orkangerkonferansen. Den finner sted på Orkanger i månedsskiftet mai/juni hver vår. 

Konferansen har ca 150 deltakere og foredragsholdere fra toppsjiktet i oljebransjen. Konferansen inviterer også skoleelever, studenter og lærere til å delta kostnadsfritt, og legger vekt på å være en kompetansehevende institusjon i lokalmiljøet.  MEDLEMMER

Bredero Shaw

Reinertsen

Technip

Mardahl Maskin AS

Trondheim Havn

Caverion

Orkdal Kommune

AXESS